Steun de Webmeester van deze website !
Ga naar de inhoud

Opwekkingsliederen 1 - 100

Opwekkingsliederen

Opwekkingsliederen van 1 tot en met 100

Hier vind u videoflms met opwekkingsliederen van opwekking.


Dit via YouTube en/of Dailymotion.
Op deze webpagina nummer:

1 tot en met nummer 100.
1 tot en met 100


Opwekking 1 - Hij's de Koning van mijn hart - HD

Opwekking 2 - O, hoe wonderbaar is Jezus' bloed - HD

Opwekking 3 - Wees blij in den Heer en zing verheugd - HD

Opwekking 4 - Zijn naam is wonderbaar - HD

Opwekking 5 - Halleluja met tekst

Opwekking 6 - Hij is Heer - HD

Opwekking 7 - Heer, God, U loven wij - HD

Opwekking 008 - Door de heilige Geest zijn wij één in de Heer

Opwekking 9 - Wat ik nodig heb - HD

Opwekking 10 - Laat mijn leven zijn

Opwekking 11, Jezus sprak hier op aard: Samenzang Gereformeerde kerk Musselkanaal

Opwekking 12 - All over the World

Opwekking 13: Jezus, Hij is koning: Samenzang Hervormde kerk Finsterwolde

Opwekking 14 - De vreugde des Heren is mijn kracht met tekst

Opwekking 15 - Jesus Love

Opwekking 16 - Hij is getrouw en nimmer falend

Opwekking 17 - Ja, God is goed met tekst

Opwekking 018 - Zijn goedheid en genade

Opwekking 19 - He brought me to His banqueting table

Opwekking 20 - Niemand anders dan Jezus met tekst

Opwekking 21 - Ik dank U, dank U Jezus met tekst

Opwekking 22 - In de naam van Jezus met tekst

Opwekking 23 - Ik weet, dat God de weg mij banen zal met tekst

Opwekking 24 - Zingt, zingt en jubelt

Opwekking 25 - Laat ons met elkander met tekst

Opwekking 26 - Gods weg is de beste met tekst

Opwekking 27 - Leid mij, Heer met tekst

Opwekking 28 - Als Gods Geest waarlijk in ons woont met tekst

Opwekking 29 - Praise the Lord met tekst

Opwekking 30 - Ik heb een loflied in mijn hart

Opwekking 31 - O, how I love Jesus met tekst

Opwekking 032 - Dit is de dag
EN
Opwekking 32 - Dit is de dag met tekst
Opwekking 033 - Prijst God

Opwekking 34 - Hineh ma tov met tekst

Opwekking 35 - Klapt in de handen
EN
Opwekking 35 - Klapt in de handen met tekst

Opwekking 36 - Roep Mij toch aan


Opwekking 037 - Halleluja, Hij stierf voor mij


Opwekking 38 - Halleluja, Amen

Opwekking 39 - Heilig, Heilig

Opwekking 40 - Zoek eersts het Koningkrijk van God
EN
opwekking 40 Zoekt eerst het koninkrijk van God.avi
EN
Opw 040 Zoekt eerst het koninkrijk van God avi

Opwekking 41 - Love is the Flag

Opwekking 42 - 'k stel mijn vertrouwen op de heer mijn God: Samenzang Hervormde kerk Oostwold
EN
opwekking 42 'k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God.avi
EN
Opwekking 42 - 'K stel mijn vertrouwen

Opwekking 43 - In Gods overwinning met tekst

Opwekking 44 - Geprezen zij de Heer met tekst
EN
Opwekking 44 - Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft: Samenzang GKv Schildwolde

Opwekking 45 - Heer, 'k wil U danken, U loven en prijzen met tekst

Opwekking 46 - Vader, ik aanbid U met tekst

Opwekking 047 - Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen

Opwekking 48 - Dank U Jezus met tekst

Opwekking 49 - Halleluja, want de Heer met tekst

Opwekking 50 - 'k Wil U prijzen, o Heer met tekst

Opwekking 51 - Dit is mijn gebod met tekst

Opwekking 52 - Gij zijt waardig met tekst

Opwekking 53 - Zingt de Here een nieuw lied met tekst

Opwekking 54 - Looft de Here, alle gij volken met tekst

Opwekking 55 - Groot is de Heer met tekst

Opwekking 56 - Zijn naam is hoger met tekst

Opwekking 57 - Prijst de naam van Jezus met tekst

Opwekking 58 - Vrede zij U met tekst

Opwekking 59 - Mogen de woorden van mijn mond met tekst

Opwekking 60 - Voor Uw liefde, Heer Jezus met tekst

Opwekking 61 - Prijs met ons de Heer met tekst

Opwekking 62 - God's lof wil 'k zingen met tekst

Opwekking 63 - Prijst de Here met elkander met tekst

Opwekking 64 - Beter dan 't leven met tekst

Opwekking 65 - Looft de Here mijn ziel met tekst

Opwekking 66 - Kom, prijst de Heer met tekst

Opwekking 67 - Het is goed met tekst

Opwekking 68 - Zing halleluja voor de Heer met tekst

Opwekking 69 - 'k Heb je lief met de liefde van de Heer met tekst

Opwekking 70 - Heer, onze God met tekst

Opwekking 71 - Jezus leeft in eeuwigheid met tekst
EN
opwekking 71 - Jezus leeft in eeuwigheid.
EN
opwekking 71 - Marko Zwier zingt Opwekkingslied 71 Jezus leeft in eeuwigheid

Opwekking 72 - Vanwaar de zon opgaat met tekst

Opwekking 73 - Wat een plezier heeft het meisje met tekst

Opwekking 74 - ???


Opwekking 75 -  wie lof offert, eert mij

Opwekking 76 - Maar Gij, Heer, zijt een schild dat mij redt met tekst

Opwekking 77 - ???

Opwekking 78 - Halleluja, looft God in Zijn Heiligdom met tekst

Opwekking 79 - ???

Opwekking 80 - Ik zal opgaan naar Gods huis met tekst

Opwekking 81 - Waardig, waardig, waardig met tekst

Opwekking 82 - ???

Opwekking 83 - ???

Opwekking 84 - ???

Opwekking 85 - ???

Opwekking 86 - ???

Opwekking 87 - ???

Opwekking 88 - Een rivier vol van vrede met tekst

Opwekking 89 - ???

Opwekking - 90 ???

Opwekking 91 - Jezus houdt van alle kleine kinderen met tekst
[link:192]https://www.youtube.com/watch?v=_d1_GPCfnt0[/link:192]

Opwekking 92 - Geef mij olie in mijn lamp met tekst
[link:193]https://www.youtube.com/watch?v=9sVp5EUYSwQ[/link:193]

Opwekking 93 - Jezus overwon de dood met tekst
[link:194]https://www.youtube.com/watch?v=oJw_u2lMtP8[/link:194]

Opwekking 94 - Heel mijn leven wil ik wijden met tekst
[link:195]https://www.youtube.com/watch?v=ft_lqWyEJoQ[/link:195]

Opwekking 95 - Als j'een echte christen bent,

Opwekking 96 - Ik vouw mijn handen, Heer met tekst

Opwekking 97 - De vensters des hemels zijn open met tekst

Opwekking 98 - Eens was ik onverschillig met tekst

Opwekking 99 - Volgen wil ik U, o trouwe Heer met tekstDeze website aandezwier.nl is van Marko Zwier
© Copyright Marko Zwier
Home - Disclaimer - Contact - SiteMap
Powerd by: aan de zwier
Via de link WebSiteX5 30% korting!
Terug naar de inhoud